• 851

  کارگاه تولید شمع پیش ساخته-بغداد

 • 852

  طراحي و اجراي پايدارسازي گود جماران

 • 853

  آزمايش ديناميكي شمع (PDA)

 • 854

  مطالعات ژئوتکنیک - پروژه منوریل قم

 • 856

  طراحی سازه ایستگاه متروی میدان قدس تهران

عضویت در جوامع و سازمان ها

 • جامعه مهندسان مشاور ایران
 • جامعه مهندسان سازه ایران
 • انجمن جهانی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
 • انجمن مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک فرانسه(CFMS)
 • انجمن مهندسی زلزله فرانسه
 • انجمن بتن ایران
 • انجمن مهندسی زلزله ایران