• 851

  کارگاه تولید شمع پیش ساخته-بغداد

 • 852

  طراحي و اجراي پايدارسازي گود جماران

 • 853

  آزمايش ديناميكي شمع (PDA)

 • 854

  مطالعات ژئوتکنیک - پروژه منوریل قم

 • 856

  طراحی سازه ایستگاه متروی میدان قدس تهران

معرفی گروه آزمایش های خاص شمع و ریز شمع

۱- آزمایش دینامیک شمع (PDA)

آزمایش PDA(ASTM-D4945)روشی دقیق جهت تخمین ظرفیت باربری ژئوتکنیکی شمع های کوبشیو درجا ریزمی­باشد. این آزمایش که به آزمایش دینامیک کرنش بالا (HSDT) نیز موسوم است بر اساس تحلیل موج طولی ثبت شده در شمع (نیرو و سرعت ثبت شده در نزدیکی سر شمع) انجام می­گیرد. موج طولی در شمع بر اساس ضربات چکش شمع کوب یا چکش سقوط آزاد ایجاد می­گردد.دقت بالای این آزمایش، زمان انجام کوتاه و هزینه کم این آزمایش سبب شده است که یکی از آزمایش های متداول در طراحی و تحلیل شمع ها باشد. نتایج این آزمایش عبارتند از:

تعیین ظرفیت باربری استاتیکی شمع تعیین ظرفیت جداری یا اصطکاکی شمع تعیین ظرفیت باربری نوک شمع
بررسی تنش های حین کوبش بررسی انرژی چکش شمع کوب محاسبه بازده چکش شمع کوب
بررسی کفایت چکش شمع کوب جهت بسیج مقاومت مورد نیاز شمع بررسی سلامت شمع منحنی بار- نشست استاتیک شمع
pile-1

آماده سازی شمع جهت نصب سنسورها

pile-2

ثبت داده های PDA در محل

۲- آزمایش سلامت شمع (PIT)

آزمایش PIT (ASTM-D5882) روشی سریع وارزان به منظور تعیین سلامت شمع می باشد که می توان بر روی تمام یا بخشی از شمع­های یک پروژه انجام داد. در این روش که به روش کرنش پایین(LSDT) نیز موسوم است می توان با تحلیل سرعت موج ثبت شده به نابهنجاری ها و عدم سلامت شمع پی برد.

PIT-1

آزمایش PIT

PIT-2

تجهیزات آزمایشPIT

PIT-VELOCITY3

سرعت ثبت شده در نرم افزار PIT

۳- آزمایش استاتیک شمع و ریزشمع (Static Load Test, SLT)

آزمایش بارگذاری استاتیک فشاری

آزمایش بارگذاری استاتیک جانبی

آزمایش بارگذاری استاتیک کششی

lateral

آزمایش جانبی شمع

tension

آزمایش کششی میکروپایل