• 851

  کارگاه تولید شمع پیش ساخته-بغداد

 • 852

  طراحي و اجراي پايدارسازي گود جماران

 • 853

  آزمايش ديناميكي شمع (PDA)

 • 854

  مطالعات ژئوتکنیک - پروژه منوریل قم

 • 856

  طراحی سازه ایستگاه متروی میدان قدس تهران

معرفی گروه بهسازی خاک

درياخاك­پي تاكنون در بخش­هاي طراحي و نظارت روش­هاي بهسازي خاك ­مانند روش تراكم جايگزيني (vibrofloatation)، روش Jet grouting ، تزريق و كوبش ديناميكي به فعاليت پرداخته است.

milad-1

پروژه جاده دسترسي ۱۰۱ برج ميلاد، روش vibrofloatation

milad-2

پروژه جاده دسترسي ۱۰۱ برج ميلاد، روش vibrofloatation

ghom-1

پروژه منوريل قم، كوبش ديناميكي

qhom-2

پروژه منوريل قم، كوبش ديناميكي

khoozestan

پروژه برق خوزستان، روش vibrofloatation

milad-3

پروژه جاده دسترسي ۱۰۱ برج ميلاد، روش Jet grouting