• 851

  کارگاه تولید شمع پیش ساخته-بغداد

 • 852

  طراحي و اجراي پايدارسازي گود جماران

 • 853

  آزمايش ديناميكي شمع (PDA)

 • 854

  مطالعات ژئوتکنیک - پروژه منوریل قم

 • 856

  طراحی سازه ایستگاه متروی میدان قدس تهران

معرفی گروه طراحی معماری

بخش معماری شرکت دریا خاک پی همگام با بخش سازه در برخی پروژه ها مانند سالن دوميداني اروميه و زمين تنيس اروميه به فعالیت پرداخته است.

salon varzeshi

طراحي معماري، سازه و تاسيسات سالن دوميداني اروميه

salon varzeshi2

طراحي معماري، سازه و تاسيسات سالن دوميداني اروميه

tennis

طراحي معماري، سازه و تاسيسات زمين تنيس اروميه

tennis2

طراحي معماري، سازه و تاسيسات زمين تنيس اروميه

stadium 4

طراحي معماري استاديوم اروميه

stadium 5

طراحي معماري استاديوم اروميه