• 851

  کارگاه تولید شمع پیش ساخته-بغداد

 • 852

  طراحي و اجراي پايدارسازي گود جماران

 • 853

  آزمايش ديناميكي شمع (PDA)

 • 854

  مطالعات ژئوتکنیک - پروژه منوریل قم

 • 856

  طراحی سازه ایستگاه متروی میدان قدس تهران

معرفی گروه طراحی و اجرای پایدارسازی ترانشه و طرح هندسی راه و خط لوله

maroon

پروژه خط لوله نفت اصفهان – مارون

maroon2

پروژه خط لوله نفت اصفهان – مارون

rasht

پايدارسازي ترانشه آزادراه قزوين- رشت

rasht2

پايدارسازي ترانشه آزادراه قزوين- رشت

hormozgan

طراحي گالري هاي ضدريزش راه آهن هرمزگان و لرستان

hormozgan2

طراحي گالري هاي ضدريزش راه آهن هرمزگان و لرستان