• 851

  کارگاه تولید شمع پیش ساخته-بغداد

 • 852

  طراحي و اجراي پايدارسازي گود جماران

 • 853

  آزمايش ديناميكي شمع (PDA)

 • 854

  مطالعات ژئوتکنیک - پروژه منوریل قم

 • 856

  طراحی سازه ایستگاه متروی میدان قدس تهران

امكانات نرم افزاري

دريا خاك پي با بهره گيري از نرم افزارهاي بروز به تحليل و طراحي سازه هاي ژئوتكنيكي مي پردازد. ليست برخي از اين نرم افزارهاي مورد استفاده در شركت درياخاك­پي:

 

SLIDE CAPWAP GRL WEAP PLAXIS 2D & 3D ABAQUS
COSMOS/M ADINA 8.1 FLAC 2D & 3D ANSYS GEO-STUDIO
ETABS SAFE SAP PERFORM 3D TEKLA STRUCTURES