دریا خاک پی

”موفقیت در حل مسائل مهندسی غالباً به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی وابسته‌ است.”

شرکت دريا خاك پي (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101829559 در تاریخ 1377/02/21 به صورت شرکت سهامی خاص با هدف انجام خدمات مشاوره به طراحي و مديريت پروژه‌هاي عمراني توسط سهامداران اوليه حقيقي تاسيس گرديده و طی شماره 139904 مورخ 1377/02/21 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است. محصول عمده شركت خدمات فني و مهندسي مشاوره ژئوتكنيك و سازه مي‌باشد. بازار و مشتريان شامل كليه سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و خصوصي كه در امر ساخت و ساز و صنعت فعاليت مي‌نمايند مي‌باشد.

شركت داراي سه بخش اصلي عملياتي طراحي، نظارت و اجرا مي‌باشد كه بخش‌هاي مالي و اداري و كامپيوتر سرويس‌دهي به آن را به عهده دارند. دفتر مركزي شركت در تهران بوده و عمده پرسنل طراحي، نظارت و مديريت اجرايي در آن مستقر مي‌باشند. علاوه بر آن آزمايشگاه مركزي و انبار و تعمیرگاه شركت در شهرري (كهريزك) مستقر بوده و ساير پرسنل در پروژه‌ها مستقر مي‌باشند. خدمات طراحي توسط بخش طراحي دفتر مركزي صورت مي‌پذيرد. خدمات نظارت توسط بخش نظارت دفتر مركزي و دفاتر پروژه‌ها انجام مي‌شود. خدمات اجرايي با مديريت دفتر مركزي و در آزمايشگاه مركزي، آزمايشگاه‌هاي مستقر در كارگاه‌ها و عمليات اجرايي پروژه‌ها صورت مي‌گيرد.

زمینه‌های فعالیت

ارائه دهنده خدمات زیر در زمینه مهندسی ژئوتکنیک

سال تجربه
1
پروژه های جاری
0
پروژه‌های خاتمه یافته
0