ساختمان و سازه

⁘طراحی سازه‌های ساختمانی و صنعتی

این مهندسان مشاور با در اختیار داشتن کادری متخصص دارای تجربه فراوان در زمینه طراحی سازه‌های ساختمانی شامل مسکونی، اداری، آموزشی، مراکز تجاری و هتل و غیره با دهانه های بلند و نامتعارف و همچنین سازه های صنعتی شامل سوله، سازه های نگهدارنده تجهیزات خاص و پایپ رک و غیره می‌باشد.

با توجه به شرایط هر یک از ساختمان ها اعم از هندسه، موقعیت، لرزه خیزی منطقه، شیب و ملاحضات معماری و با لحاظ شرایط اقتصادی حاکم که اکثرا با زمان تغییر می‌نماید، طراحی بهینه با مدیریت زمانی مناسب انجام می‌گردد. در این خصوص اسکلت فولادی، بتنی و کامپوزیت با شرایط شکل پذیری لرزه ای کم، متوسط و ویژه و با انواع سیستم های اعم از قاب خمشی و دوگانه و مهاربندی همگرا و واگرا با توجه به خواسته های کارفرما، شرایط پروژه و تیم اجرایی آن اقدام می‌نماید.

⁘ در طراحی سازه‌ها از کلیه آیین نامه های به روز شده ایران و جهان به شرح زیر استفاده می‌گردد:

◂آخرین ویرایش مباحث 22 گانه مقررات ملی ایران (بارگذاری و طراحی و ضوابط خاص)

◂استاندارد 2800 ویرایش چهارم (آیین‌نامه زلزله)

◂آیین‌نامه های طراحی سازه‌های بتنی و فولادی آمریکا AISC-360,ACI-318

◂آیین‌نامه بارگذاری آمریکا UBC,IBC,ASCE-7

◂آیین‌نامه‌های طراحی سازه‌های بتنی و فولادی انگلیس و کانادا BS , CSA

◂آیین‌نامه‌های طراحی سازه‌های بتنی و فولادی کمیته اروپا EURO CODE

 

به منظور مدل‌سازی و طراحی از کلیه نرم افزارهای به روز شامل ETABS,SAP, SAFE و نرم افزارهای تحلیل دقیق اجزای محدود همچون ANSYS , ADINA ,ABAQUS به منظور تدقیق و بهینه‌سازی استفاده می‌شود.

    

مدل سازی و طراحی هتل 12 طبقه اسکلت بتن مسلح
مدل سازی و طراحی مجتمع اداری-تجاری چندمنظوره 16 طبقه اسکلت بتن مسلح
مدل سازی و طراحی نگهدارنده تجهیزات صنعتی
مدل سازی و طراحی برج 14 طبقه مسکونی اسکلت بتن مسلح
مهندسان مشاور ژئوتکنیک،سازه و کارهای دریائی