شیب و ترانشه گودهای ساختمانی

⁘ پایدارسازی خاک در شیب‌ها و ترانشه‌های طبیعی و گودهاي ساختمانی

شرکت مهندسان مشاور دریا خاک پی در بخش طراحی، اجرا و نظارت پایدارسازی خاک در شیب‌ها و ترانشه‌های طبیعی و گودهاي ساختمانی در پروژه‌های متعدد به ویژه در ساختمان‌های شهری با عمق گودبرداری بیش از 20 متر با روش‌های متعدد و نوین فعالیت داشته است. در آناليز و طراحي پايدارسازي ترانشه‌ها و ديواره‌­هاي گود، از دو روش تعادل حدي (جهت تحليل گسيختگي) و تحليل عددي به روش اجزا محدود (تحليل تغيير شكل­‌پذيري) استفاده می‌شود که با بکارگیری اين دو روش از يك سو گسيختگي توده خاك در ديواره­‌ها بررسي و از سوي ديگر تغيير مكان­‌هاي توده خاك و سازه­‌هاي مجاور در طول اجرا و بهره‌رداري نيز تعيين و كنترل می‌شوند. این شرکت خدمات متعددی را در راستای طراحی، اجرا و نظارت روش‌های پایدارسازی شیروانی‌های خاکی و سنگی و گودبرداری‌های شهری  به شرح زیر ارائه می‌دهد:

⁘ کنترل پایداري ترانشه‌ها و شیب‌هاي خاکی و سنگی و طراحی روش‌های پایدارسازی

این مهندسان مشاور برای پیشبرد بررسی پایداری شیروانی‌های خاکی و سنگی با انجام خدمات زیر به‌ همراه مدل‌سازی‌های نرم‌افزاری نیاز یا عدم نیاز به پایدارسازی و روش‌های قابل‌استفاده برای افزایش پایداری را ارائه می‌دهد:

 

  • ◂مطالعات زمین‌شناسی عمومی و مهندسی
  • ◂بررسی وضعیت تحت‌الارضی و شیب و توپوگرافی
  • ◂برنامه‌ریزی مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی و آزمایش‌های برجا
  • ◂بررسی ژئوفیزیکی به‌روش توموگرافی الکتریکی
  • ◂مدل‌سازی منطقه توسط نرم‌افزارهای تخصصی ژئوتکنیکی مانند Plaxis 3D جهت تحلیل پایداری دامنه و تعیین ضریب ایمنی شرایط فعلی در حالت استاتیکی و لرزه‌ای
  • ◂ارائه توصیه‌های فنی و راهکارهای اجرایی
  • ◂نظارت بر نحوه اجرای روش‌های پایدارسازی، پایش و کنترل کیفی عملکرد روش‌ها
مدل سه‌بعدی مقاطع بدست‌آمده از روش ژئوالکتریک با هدف تعیین خصوصیات لایه‌های زیرسطحی
⁘ پایدارسازی گودبرداری‌های شهری

با افزایش عمق گودبرداری‌ها در پروژه‌های شهری و چالش‌های وجود همسایگی و تأسیسات شهری در مجاورت سایت‌های شهری، طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای سیستم‌های پایدارسازی گود به یکی از پرتقاضاترین خدمات مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است. این مهندسان مشاور با داشتن سابقه فعالیت کارآمد و در اختیارداشتن تیم فنی مجرب در زمینه انجام مطالعات ژئوتکنیک مورد نیاز پروژه‌های گودبرداری، طراحی روش‌های پایدارسازی متناسب با شرایط پروژه، اجرا، نظارت و کنترل کیفی در مراحل اجرا و بهره‌برداری سیستم‌های پایدارسازی گود، این خدمات را با بکارگیری روش‌های متداول گودبرداری از جمله موارد زیر ارائه می‌دهد:

◂پایدارسازي به روش تأمين پايداري از خارج گود

در اين روش، ديواره گود توسط المان‌هاي مهاري به خاك پشت آن دوخته مي‌شود. دو روش كلي اين روش پايدارسازي، سيستم ميخكوبي و انكراژ مي‌باشد. در بخش­هايي از ديواره­هاي گود كه سازه­هاي مجاور آن حساسيت زيادي به تغييرشكل­ها دارند براي كنترل تغييرشكل­هاي ناشي از گودبرداري، از روش انكراژ استفاده می‌شود.

◂پايدارسازي به روش تأمين پايداري از داخل گود

در شرايطي كه  به دلیل‌های مختلف از جمله عدم دسترسی به زمین همسایه برای ميخكوبي و انكراژ یا وجود تأسیسات حساس در مجاورت سازه، نیاز به پایدارسازی ديواره گود از داخل گود باشد، بايد با تعبيه المان‌هاي قائم، افقي، مايل و تكيه‌گاه‌هاي مناسب براي آنها تعادل مجموعه حفظ شود. از روش‌هاي موجـود اين نـوع پايـدارسازي مي­توان به روش مهار متقابل، شمع‌های سکانتی و ساخت از بالا به پايين (Top Down) اشاره کرد. در اين روش پايداري خاك مجاور گود با استفاده از المان‌هاي سازه اصلي انجام مي­‌گردد و کليات مراحل اجرايي آن به شرح زير مي­باشد:

طراحی و تعيين طول و قطر شمع‌­ها

اجراي شمع‌ها، نصب آرماتور و بتن‌ريزي

نصب ستون و مهار آن

خاکبرداري مرحله اول و مراحل بعدي

نصب تيرهاي اصلي در هر تراز و بتن دال­ها

⁘ به طور كلي فوايد استفاده از روش ساخت از بالا به پايين را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود:

◂رفع ريسک بالا در اجراي گودبرداري و پايدارسازي با روش مهاري به سبب وجود خاک سست سطحی

◂عدم تجاوز به حريم ساختمان‌هاي مجاور و معابر

◂عدم نياز به اخذ مجوز اجرا از همسايه

◂امکان اجراي همزمان سازه در بالا و پايين تراز کف زمين که در افزايش سرعت اجراي کل سازه تاثير بسزايي دارد.

◂عدم پيچيدگي در طرح و امکان اجراي آن با امکانات موجود

◂تأمين ايمني کامل براي سازه هاي مجاور و تاسيسات شهري (فاکتور ايمني بالاي 5)

◂تأمين پايداري کامل سازه در بارهاي ناشي از فشار جانبي خاک و زلزله

◂تأمين انسجام کلي سازه و عملکرد يکپارچه آن در مقابل بارهاي وارده

◂کاهش هزينه‌هاي اجرایي و عدم توليد زايدات در روند اجراي سيستم نگهداري

◂کاهش ابعاد و تسليح فونداسيون به علت عملکرد ترکيبي گروه شمع و فونداسيون

◂امکان اجراي سيستم زهکشي در مجاورت آب‌هاي سطحي و زيرسطحي

◂ابعاد منطقي و قابل اجرا براي المان‌هاي سازه‌اي

◂عدم نياز به فضاي اضافي براي اجراي سيستم نگهداري

کنترل تغییرشکل‌ها با استفاده از نرم‌افزار Plaxis 2D در پایدارسازی گود به روش Top Down
مهندسان مشاور ژئوتکنیک،سازه و کارهای دریائی