مطالعات بهسازی خاک

شرکت مهندسان مشاور دریا خاک پی در بخش مطالعات بهسازی خاک در پروژه‌های متعدد به ویژه در ساختمان‌های صنعتی و مخازن فعالیت داشته است. بهسازی خاک در واقع بازسازی کنترل شده خاک درجا به منظور بهبود شرایط خاک محل از دیدگاه ژئوتکنیکی بوده و در شرایطی که جابه‌جایی محل پروژه جهت حصول شرایط مساعدتر یا جایگزین نمودن خاک نامناسب با مصالح مناسب به دلیل محدودیت‌های طبیعی، محیطی یا اقتصادی عملی نباشد، انجام می‌گردد. هدف از روش‌های بهسازی خاک افزایش ظرفیت باربری و مقاومت خاک، کاهش نشست، کاهش اثرات روانگرایی حین زلزله و نظایر آن می‌باشد. این شرکت خدمات متعددی را در بخش مطالعات بهسازی خاک به شرح زیر ارائه می‌دهد:

⁘ طراحی انواع روش‌های بهسازی

این مشاور با تجربیات خود و در اختیارداشتن تیم فنی مجرب توانایی طراحی انواع روش‌های مختلف تحکیم و بهسازی بستر را دارا می‌باشد. انواع روش‌هاي بهسازي خاك در چهار گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

◂بهسازی با اصلاح مکانیکی خاک نظیر روش‌های تراکم دینامیکی، تراکم ضربه‌ای و تراکم جایگزینی

◂ بهسازی با اصلاح هیدرولیکی خاک نظیر روش پیش بارگذاری با یا بدون زهکش‌های قائم

◂ بهسازی با اصلاح فیزیکی-شیمیایی نظیر روش تزریق نفوذی

◂ بهسازی با روش‌هاي تسلیح و محصورسازي خاک نظیر روش‌های نیلینگ و انکراژ، میکروپایل، شمع، ستون‌های سنگی و انواع ستون‌های خاک-سیمان با روشهای مختلف اجرا نظیر جت گروتینگ، اختلاط عمیق و ستون‌های سخت یا Rigid Inclusion ،که این مشاور قابلیت طراحی انواع روش‌های بهسازی مذکور را دارا می‌باشد.  

⁘ مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های بهسازی

این مشاور با توجه به آشنایی کافی با انواع روش‌های بهسازی و تکنولوژی‌های موجود در این زمینه، مطالعه شرایط ژئوتکنیکی محل ساختگاه، محدودیت‌های زیست محیطی، اطلاعات و ویژگی‌های سازه یا ساختمان مورد نظر شامل هندسه، بارگذاری و معیارهای عملکردی آن و با در نظر گرفتن اهداف اختصاصی پروژه قادر به انتخاب روش‌های بهسازی متناسب با معیارهای فوق و طراحی مقدماتی این روش‌ها جهت انتخاب روش بهینه می‌باشد. با مقایسه روش‌های بهسازی در نظر گرفته شده بر‌اساس معیارهای عملکرد فنی، مسائل اجرایی، زمان و اقتصاد پروژه روش بهینه بهسازی انتخاب شده و با تایید کارفرما، طراحی نهایی براساس روش انتخابی صورت می‌پذیرد.     

⁘ برنامه‌ریزی و انجام آزمایش‌های کنترل کیفی

این مشاور براساس دستورالعمل‌های کنترل کیفیت موجود در انواع روش‌های بهسازی، قادر به برنامه‌ریزی کنترل کیفیت روش بهسازی انتخابی شامل کنترل و نظارت در حین اجرا و انجام آزمایش‌های کنترل و تضمین کیفیت می‌باشد. این مشاور با در اختیار داشتن امکانات، تجهیزات و نیروی فنی موردنیاز، قابلیت انجام انواع تست‌های آزمایشگاهی و آزمایش‌های در محل جهت نظارت و کنترل پارامترهای ساخت در حین اجرا را بر اساس نقشه‌ها و مشخصات فنی در نظر گرفته شده برای طرح بهسازی مورد نظر دارا می‌باشد.

تصاویری از انجام آزمایش های در محل و بارگذاری استاتیک جهت کنترل کیفیت اجرای ستونهای سخت و کنترل کیفی انجام عملیات تراکم دینامیکی 

مهندسان مشاور ژئوتکنیک،سازه و کارهای دریائی