مطالعات لرزه‌خیزی و تعیین شتاب بیشینه ساختگاه

 

شرکت مهندسان مشاور دریا خاک پی در بخش مطالعات لرزه‌خیزی و تعیین شتاب بیشینه ساختگاه در ارزیابی تحلیل خطر زلزله در پروژه‌های مختلف مرتبط با احداث سازه‌های مختلف به ویژه سازه‌های مهم و حساس از جمله ساختمان‌های بیمارستانی و مخازن نفت و گاز فعالیت داشته است. در راستای این مطالعات، خدمات متعددی به شرح زیر ارائه می‌گردد:

⁘ جمع‌آوری کاتالوگ تاریخچه زمین‌لرزه‌ها

در اين مرحله، اقدام به جمع‌آوري اطلاعات زمين‌لرزه‌هاي دستگاهي و تاريخي در محدوده شعاعي انتخابي پيرامون ساختگاه و پردازش این اطلاعات مي‌شود.

منابع اصلي اين داده‌ها به شرح ذيل مي‌باشند:

◂كاتالوگ زمين لرزه‌هاي دستگاهي اندال و همكاران (2006)

◂كاتالوگ زمين لرزه‌هاي تاريخي بربريان و ييتز (1999)

◂مركز ملي اطلاعات زمين لرزه‌هاي سازمان زمين شناسي ايالات متحده

◂پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

⁘ تعيين چشمه‌هاي لرزه‌زا و پارامترهای لرزه‌خیزی

با بررسی نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی و نقشه‌های هوایی موجود در گستره 150 و 200 کیلومتری محل مورد مطالعه، و همچنین بررسی داده‌ها و مطالعات پیشین انجام شده (در صورت وجود)، اقدام به تهیه نقشه گسل‌ها و چشمه‌های لرزه‌زا و تعیین خصوصیات آن‌ها در محدوده مورد مطالعه می‌گردد. پارامترهای لرزه‌خیزی چشمه‌های لرزه‌زا با استفاده از روش‌ کیجکو و سلول (برای چشمه‌های ناحیه‌ای) و روش آندرسون- لوكو (براي گسل‌هاي فعال) تعیین می‌شود.

تصاویری از مدل چشمه‌های لرزه‌زا

⁘ تحلیل مخاطره‌پذیری لرزه‌ای

تحلیل مخاطره‌پذیری لرزه‌ای با استفاده از روش‌های تعینی (DSHA) و احتمالاتی (PSHA) انجام می‌شود. برای این منظور از نرم‌افزارهای موجود از قبیل CRISIS 2003 و EZ-FRISK استفاده می‌گردد و با مدلسازی چشمه‌های لرزه‌زا و تخصیص پارامترهای لرزه‌خیزی به آن‌ها و همچنین استفاده از روابط کاهندگی مناسب تحلیل انجام شده و بیشینه شتاب افقی زمین (PGA) و طیف یکنواخت سنگ بستر در دوره بازگشت‌های مختلف برای محدوده مورد مطالعه به دست می‌آید.

نمونه‌ای از نمودار تحلیل خطر
نمونه‌ای از طیف یکنواخت بستر
مهندسان مشاور ژئوتکنیک،سازه و کارهای دریائی