مطالعات ژئوتکنیک

شرکت مهندسان مشاور دریا خاک پی در بخش مطالعات ژئوتکنیک در ارزیابی و طراحی ژئوتکنیکی پروژه‌های مختلف مرتبط با احداث و مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی، پل‌ها، زیرساخت‌ها  شامل راه و راه آهن و مترو، مخازن و بنادر فعالیت داشته است. این شرکت خدمات متعددی را در بخش مطالعات ژئوتکنیک به شرح زیر ارائه می‌دهد:

⁘ برنامه‌ریزی مطالعات ژئوتکنیک

این مشاور برنامه ریزی مطالعات ژئوتکنیک را بر اساس آیین نامه‌ها و مراجع معتبر، اطلاعات موجود ساختگاه و قضاوت و تجربیات مهندسی انجام می‌دهد. بر این اساس یک برنامه مناسب برای تعیین خصوصیات زیرسطحی  محدوده مورد مطالعه تعیین شده به گونه‌ای که اثر عوامل پیش‌بینی نشده در شناسایی‌های ژئوتکنیکی را که می‌توانند تبعات نامطلوب اجرایی و اقتصادی داشته باشند، کاهش داده یا حتی از بین ببرد.

⁘ عملیات اکتشافی شامل گمانه‌زنی و نمونه‌برداری

این مشاور با در اختیار داشتن ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی مرتبط، قابلیت اجرای عملیات حفاری گمانه‌های شناسایی-اکتشافی و نمونه‌برداری به روش‌های مختلف در آبرفت و سنگ را به منظور استخراج داده‌های زیرزمینی و تهیه لاگ های مربوطه دارا می‌باشد.

⁘ آزمایش‌های برجا

انجام كليه عمليات مربوط به آزمايش‌هاي صحرايي درون گمانه‌اي همچون SPT، CPT، پرسیومتری یا فشارسنجي، اندازه‌گيري نفوذپذيري خاك و سنگ (لوفران و لوژان)، آزمايش‌هاي ژئوفيزيك لرزه‌اي (درون و بين گمانه‌اي) و هم‌چنين سایر آزمايش‌هاي برجا مانند بارگذاري صفحه، برش مستقيم برجا و انجام تست مقاومت مخصوص خاک به روش ونر توسط این مشاور با در اختیار داشتن تجهیزات مربوطه جهت تکمیل مطالعات صحرایی امکان‌پذیر می‌باشد.

⁘ آزمایش‌های آزمایشگاهی

این شركت كلیه تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای انجام خدمات مختلف آزمایشگاهی مطالعات ژئوتكنیك خاك و سنگ را دارا بوده و بر این اساس و با توجه به شرح خدمات مربوطه آزمایش‌های مرتبط همچون آزمایش­های شناسایی تعیین رطوبت، دانه‌بندی، هیدرومتری و اتربرگ، تحكیم، تك‌محوری، سه محوری، برش مستقیم كوچك و بزرگ مقیاس، نفوذپذیری ثابت و افتان، آزمایشهای شیمیایی، هدایت الکتریکی، آزمایشهای مقاومت مصالح از جمله آزمایشهای مرتبط با آسفالت، بتن و میلگرد قابلیت انجام در آزمایشگاه مرکزی شرکت را دارا می‌باشند.

⁘ خدمات متعارف مهندسی

این مشاور با داشتن متخصصان فنی فارغ‌التحصیل از معتبرترین دانشگاه‌های کشور، دانش فنی و مهندسی به روز شده و با به کارگیری نرم افزارهای مهندسی به روز جهانی قادر به انجام تمامی تحلیل‌ و طراحی‌های ژئوتکنیکی و تعیین فاکتورهای مورد نیاز طرح می‌باشد. از جمله خدمات مهندسی در بخش مطالعات ژئوتکنیک می‌توان به خدمات طراحی ژئوتکنیک برای انواع فونداسیون‌های سطحی و عمیق، شیب‌ها و ترانشه های خاکی و سنگی، سازه‌های نگهبان، سدها و مخازن، شناسایی مخاطرات ژئوتکنیکی ساختگاه و راهکارهای بهسازی آن را برشمرد.

تصاویری از انجام عملیات اکتشافی شامل گمانه‌زنی و نمونه‌برداری و انجام آزمایش برش برجا 

مهندسان مشاور ژئوتکنیک،سازه و کارهای دریائی