ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه‌ها در برابر زلزله

مطابق مفاد نشریه 360 سازمان برنامه با عنوان “دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود”، خدمات مشاوره داراي دو مرحله اصلي مي‌باشد. مرحله اول بررسي و تحليل وضعيت آسيب‌پذيري ساختمان بوده و با تكيه بر نتايج تحليلي مشخص می‌گردد از نظر فني و مهندسي ساختمان آسيب‌پذير قابليت بهسازي داشته و توجيه اقتصادي لازم را دارد. در مرحله دوم مطالعات (تهيه طرح بهسازي) بر پايه نتايج حاصل از مطالعات مرحله اول، انجام مي‌پذيرد. در غير اينصورت انجام مرحله دوم مطالعات مفهومي‌ نداشته و انجام آن غير ضروري خواهد بود.

ميزان اهميت هر ساختمان با درنظر گرفتن مجموعه‌اي از شرايط مختلف مانند نحوه ي بهره‌برداري از ساختمان در حال حاضر، وضعيت استفاده از ساختمان پس از وقوع بحران، ميزان خسارت مالي يا تلفات جاني كه ممكن است پس از تخريب احتمالي ساختمان بر اثر زلزله بوجود آيد، ميزان ارزش فرهنگي، ملي و تاريخي ساختمان و … مشخص مي‌گردد.

تصميم گيري نهايي در مورد اقدام به بهسازي ساختماني كه آسيب‌پذير است بر مبناي ملاحظات مختلفي صورت مي‌گيرد. مسائل اقتصادي يكي از اين ملاحظات است. برمبناي علم اقتصاد مهندسي هر عمل مهندسي تابعي است از دو متغير ايمني و اقتصاد، اين مسئله بقدري مهم است که درصورت عدم رعايت يکي، مورد دوم نيز خود به خود اهميت خود را از دست خواهد داد و طرح يا پروژه مربوطه را از حالت مهندسي خارج مي‌سازد. در كنار مسائل اقتصادي مسائل ديگري نيز در تصميم گيري براي بهسازي يك ساختمان و يا تخريب و نوسازي آن مؤثر هستند.

● این مهندسان مشاور دارای تجربه فراوان در زمینه ارزیابی آسیب‌پذیری و طرح مقاوم سازی سازه‌های ساختمانی شامل مسکونی، اداری، آموزشی و همچنین سازه‌های صنعتی همچون سوله می‌باشد، از جمله موارد:

◂مطالعات مقاوم سازی ساختمان‌های نهاد ریاست جمهوری جماران و پاستور

◂مطالعات مقاوم سازی بیش از 50 مدرسه در شهر تهران

◂مطالعات مقاوم سازی بیش از 50 مدرسه در استان‌های کرمان، سمنان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

◂مطالعات مقاوم سازی ساختمان مرکزی شرکت افرانت

◂مطالعات مقاوم سازی ایستگاه‌های تقویت فشار گاز اردبیل، سراب، بازرگان و تبریز

◂مطالعات مقاوم سازی 4 شعبه بانک سپه در شهرهای قشم، کرمانشاه، سرپل ذهاب و قصرشیرین

⁘در ارزیابی و طراحی سازه ها از کلیه آیین نامه‌های به روز شده ایران و جهان به شرح زیر استفاده می‌گردد:

◂نشریه های 360 ، 251 ، 363 و 364 سازمان برنامه و بودجه

◂نشریه های ATC-40,FEMA-356 آمریکا

◂آخرین ویرایش مباحث 22 گانه مقررات ملی ایران

◂آیین نامه های طراحی سازه های بتنی و فولادی آمریکا AISC-360,ACI-318

به منظور مدل سازی و طراحی از کلیه نرم افزارهای به روز شامل ETABS,SAP,SAFE به منظور تحلیل و بهینه سازی استفاده می شود

مدل سازی طرح مقاوم سازی ساختمان مرکزی افرانت
مدل سازی ساختمان شعبه مرکزی بانک سپه
مهندسان مشاور ژئوتکنیک،سازه و کارهای دریائی